De Slach by Boxum is een interactieve vertelling die geschiedenis herbeleeft in een medialandschap van nu. De Slach wordt verteld op een manier die in de verte doet denken aan The Passion. Maar dan op geheel eigen wijze. 

1586. Nederland is al jaren onderdeel van het katholieke Spaanse Koninkrijk, maar lijdt daar regelmatig onder. De Spaanse troepen zitten in (of zijn gevestigd in) Groningen en Spanje eist dat er belasting wordt betaald. Wanneer dit niet genoeg gebeurt plunderen de Spanjaarden verschillende dorpjes en kleine steden, zodat ze hun eigen troepen kunnen onderhouden.

Een aantal jaren daarvoor was Willem van Oranje nog een trouwe metgezel van de Spaanse koning, maar hij keerde zich tegen hem omdat hem werd opgedragen om zijn eigen volk keihard aan te pakken. Willem van Oranje werd hierom vermoord door de katholieke Balthasar Gérards.

Het is januari in het jaar 1586. Het vriest dat het kraakt. De strijd tegen de Spaanse heersers wordt voortgezet door Willem Lodewijk, maar deze is op dat moment in Vlissingen voor de inhuldiging van de opvolger van Willem van Oranje. Alle sloten en meren die Friesland normaal gesproken als waterlinie beschermen tegen indringers, zijn vanwege het ijs op dat moment geen barrière meer. Dit is een perfect moment voor de Spaanse generaal Verdugo om een plundertocht door Friesland te maken. Hij pakt dit serieus aan en trekt met maar liefst 3000 voetsoldaten en 700 ruiters door Friesland. Ondertussen wordt er vanuit Leeuwarden een gelegenheidsleger opgesteld om de Spanjaarden te stoppen.

Wij volgen het verhaal van vaandeldrager Otto Clant van Scharmer. Deze jonge landjonker had als taak om het vaandel met trots te dragen en te beschermen. Vlakbij Boksum kwam het tot een veldslag.

Leeuwarden-Fryslân 2018 - Under de Toer

De Slach by Boxum is één van de 32 Under de Toer manifestaties tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018. Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.

www.underdetoer.nl